Đổi Server Nếu Không Load Được:

Bắn tinh 10 lần vào lồn em nhân viên mới vào làm